12 ஏப்ரல், 2011

ராக்கம்மா ரங்கையா கதை கேளுங்க! நம் மக்கள் நிலை பாருங்க!!

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வாக்களித்துள்ள முடிவு செய்துள்ளீர்களா..?

நல்லது.

அதற்கு முன் இந்தப்பாடலை ஒருமுறை கேட்டுவிட்டு உங்கள் வாக்கை பதிவு செய்யுங்கள்..!
நன்றி!!